Zlaté čtení

Nina Rutová, lektorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a spolupracovnice projektu Pomáháme školám k úspěchu, připravila semináře, v nichž je možné si vyzkoušet, jakým způsobem lze s literárními i naučnými texty pracovat při výuce či besedách, jak zvyšovat čtenářské kompetence dětí a zprostředkovávat jim zážitek z četby.

Na seminář s akreditací MŠMT je možné se přihlásit zde

K vybraným knihám z archivu Zlaté stuhy jsou postupně vytvářeny metodické návrhy, které jsou volně k dispozici níže, a v archivu jsou tituly s metodikou označeny ikonkou „Aa“/. 

 

Metodické listy
ke stažení

Existují důkazy, že s dopomocí učitelů a knihovníků se i z dětí, které samy od sebe nečtou, stávají postupně čtenáři. U titulů nominovaných na Zlatou stuhu, které jsou označeny modrou ikonkou, s písmeny Aa, najdete náměty, jak lze s knihou nebo jejím úryvkem ve třídě nebo v knihovnách pracovat a udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny).

3333 km k Jakubovi

Autor: Petra Braunová
Metodické listy pro školy (MS Word)