VÝROČNÍ CENA ZLATÁ STUHA 2016

Odborné poroty literární, výtvarné, překladové a komiksové části posuzovaly tento rok více než sto padesát titulů, do užšího nominačního výběru se jich dostalo celkem 38.

Během večera, jímž slovem provázela členka souboru Národního divadla Taťjana Medvecká a svým originálním vokálním projevem skupina Yellow Sisters, se hosté nejprve dozvěděli, jak si vedly děti a jejich dospělí průvodci v tvůrčí soutěži Zlaté dítě.

Poté si již laureáti přebírali z rukou významných osobností kulturního života své Zlaté stuhy v podobě pamětních desek s vetknutým špendlíkem (desky vyrobilo Studio Činčera, špendlík-stuhu odlila podle návrhu grafického studia HMS design brněnská slévárna Alfe).

Oceněni byli spisovatel Miloš Kratochvíl, Martin Vopěnka, básník Robin Král a kolektiv autorů knihy Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět, výtvarník Filip Pošivač, Jiří Stach, výtvarnice Jana Hrušková a grafička Zuzana Brečanová, překladatelé Vratislav Kadlec, Jarmila Emmerová, Jiří Josek a Michaela Marková, autorka komiksu Toy Box, ilustrátor a výtvarník Martin Raudenský. Zvláštní ocenění za nakladatelský počin získala nakladatelství Aligier a Vyšehrad.

Přehled všech nominovaných i oceněných titulů s podrobnými informacemi naleznete zde.

Literární část (Původní česká slovesná tvorba)

a) beletrie pro děti

 
 
 
 

b) beletrie pro mládež

 
 
 
 

c) literatura faktu pro děti a mládež

 
 
 
 
 

d) teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež

 

Výtvarná část

a) knihy pro mladší děti

 
 
 
 

b) knihy pro starší děti a mládež

 
 
 
 

c) literatura faktu pro děti a mládež

 
 
 
 

d) výtvarný počin roku

Překladová část

a) beletrie pro děti

 
 
 
 

b) beletrie pro mládež

 

c) literatura faktu pro děti a mládež

Komiks pro děti a mládež

 
 
 

Nakladatelský počin