PUTOVÁNÍ ČESKÝMI DĚJINAMI 3, Radka Kučerová

Jan Lucemburský – Ludvík Jagelonský (1306 - 1516)

Prožijete hlavní historické události. Pochopíte historické souvislosti vývoje českého státu. Poznáte každodenní život našich předků. 

Knihy byly vytvořeny za účelem prožitkové výuky českých dějin a souběžného rozvoje čtení s porozuměním. Dílo hodnověrnými barevnými obrazy ilustroval malíř a scénograf Martin Víšek. Historické mapy nakreslila Radka Matějová. Všechny kapitoly jsou doplněny otázkami na rozvoj čtení s porozuměním. Na konci každého dílu jsou umístěny přehledy historických událostí a historické hádanky.

 

Kniha pro děti od 10 do 100 let.

 

Putování českými dějinami, 3. díl, Úvod 3. dílu

 

Nastupte, zvídaví čtenáři, na vratkou palubu královské lodě, jež zatím rozpačitě kotví ve starobylém českém přístavu 1306. Proplujte s námi bouřlivým mořem 14. a 15. století, průlivem časů pronikněte i na počátek 16. věku a přistaňte u habsburského břehu. Citlivě s námi vnímejte období zmítané hrdými vlnami statečnosti, prozíravosti a rozvahy, jež vynesly naši zemi na třpytivý vrchol příjemné slávy. Avšak také do časů, kdy zpěněné vody dějinných událostí setřásly blyštivý lesk i svůdný šarm Českého království a bezbranná loď cloumaná divokou bouří chamtivosti a sobectví se v prudkých nárazech tříštila o ostrovy ubohosti, strachu a bídy. Pojďte se zdobenými štíty domů, hrdými arkýři i s rozšafnými díly mistrných sochařů a malířů zavzpomínat na honosné průvody i běsnící davy a tiše se zaposlouchat do vyprávění příběhů dávno zapomenutých. Nebojte se pohlédnout do slepých očí kamenných chrličů, do nichž dějiny výmluvně vtiskly dobré i zlé časy českého státu. Zhluboka vdechněte zvláštní vůni doby, kdy vysoké štíhlé věže gotických katedrál a kostelů ostře ukazovaly k nekonečnému nebi, jako výhružně zvednuté ukazováčky. Jakoby přísně káraly a současně nabádavě varovaly před nenapravitelnými omyly, kterých se dopustili naši předkové. 

 

Nová řada 5 plnobarevných obrázkových publikací, pevná vazba, formát B5, 180 stran: 

  • Putování českými dějinami 1. - Staří Slované – Boleslav II. (0-999)
  • Putování českými dějinami 2. - Boleslav III. – Václav III. (999-1306)
  • Putování českými dějinami 3. - Jan Lucemburský – Vladislav Jagelonský (1306-1516)
  • Putování českými dějinami 4. - Ludví Jagelónský – Karel VI. (1516-1740)
  • Putování českými dějinami 5. - Marie Terezie – r. 1914 (1740-1914)

Více informací nalezente na www.tvorivaskola.cz