Knihy vybrané pro stávající a budoucí rodiče

Uvedené knihy obsahují zásadní informace o vztazích, silách a zákonitostech působících v rodinách. Jsou slabikářem partnerství a rodičovství. Mohou vám pomoci vyvarovat se mnoha zbytečných chyb a přivést do vašich rodin lásku, radost a mír.

 

LOTOSOVÝ POROD

Autor: Shivam Rachana

Jedinečná publikace, která se může stát neocenitelným zdrojem informací pro rodiče, porodní asistentky a zdravotní profesionály v oblasti těhotenství a porodu.

 Od roku 1974, kdy byl termín „lotosový porod“ poprvé použit, se takto narodilo mnoho dětí v mnoha zemích, ať už doma či v porodnici, a to nejen přirozenou cestou, ale i císařským řezem.Tato průlomová sbírka sestavená Shivam Rachanou, uznávanou odbornicí v oblasti porodu, obsahuje příspěvky zdravotních profesionálů a příběhy o porodních zkušenostech, doplněné obrazovým materiálem. 

 

 

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA SEBEOBRANY PRO UČITELE a statečné rodiče

Igor Pavlečák

prirucka_sebeobranyPraktická a intenzivní příručka s názornými obrázky ukazuje systemické pozadí mnoha "neřešitelných" konfliktů a situací, se kterými se setkáváme ať už jako učitelé či jako rodiče dětí školou povinných.
 

Bez znalostí a respektování systemických zákonů, není prakticky možné učinit šťastným zároveň sebe i své okolí. Příručka nabízí jeden ze způsobů, jak se nezaplétat, nedělat sobě ani ostatním zbytečně zle a umět sama sebe ochránit. Většina poznatků vychází z metody systemických konstelací.

 

Jak žít a nezbláznit se - Psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti

Autor:

Soubor praktických rad. Psychologie dítěte od předškolního věku do dospělosti. Ukazuje v příkladech naši hloupost, nabubřelost, ješitnost a rodičovskou sobeckost. Je slabikářem výchovy.

 

 

 

 

SKRYTÁ SYMETRIE LÁSKY, co podporuje lásku v partnerských vztazích

Bert Hellinger

Autor je systemický terapeut, který svým přístupem zaujal pozornost terapeutické komunity po celé Evropě. Kniha obsahuje základní informace o neviditelných zákonech, které platí obecně ve všech rodinách. Ukazuje jak se projevují v živote, jak působí jejich přijetí a co způsobuje jejich nerespektování. Dává návod, jak je možné  je možné na jejich základě osobnostně růst a navracet do rodin lásku a radost. Helingerovo pojetí řádu lásky je  zde demonstrováno na skutečných příbězích, kazuistikách a vyprávěních, čímž knihu činí srozumitelnou i pro laickou veřejnost. Transkripce obsažené v knize ukazují, jaký potenciál má správné užívání metody rodinných konstelací.

 

KONCEPT KONTINUA , hledání ztraceného štěstí pro nás a naše děti

Jean Liedloffová

Autorka ve své světově proslulé knize odhaluje, proč jsou lidé žijící na Západě tak nespokojení a často nešťastní. Po několika expedicích mezi jihoamerické indiány rozpoznala, že tyto pocity mohou pramenit z neuspokojených potřeb miminek a malých dětí, které se na Západě snažíme vychovávat podle všemožných teorií, jen ne podle vlastní intuice a evolucí vytvořených jednoduchých pravidel a očekávání.

V knize, kterou napsala již v r. 1975, velmi jasně a přesvědčivě vysvětluje, jak je potřeba zacházet s našimi nejmenšími, aby z nich vyrostly spokojené a samostatné děti a posléze dospělí lidé, kteří si nepotřebují „léčit“ své deprivace z dětství všemi možnými způsoby, počínaje drogovou závislostí a konče nezdravými partnerskými vztahy, a jsou schopni vést plnohodnotný život, jenž nebude naplněn věčnou nespokojeností a hledáním „něčeho“, co nalézt nelze. Našemu vlastnímu životu tak dává úplně nový rozměr a pomáhá lidem najít jednoduchou, a přitom málo předvídatelnou odpověď na často kladenou otázku – proč nejsme šťastní.

 


ESENCE

Autor: Bhagat Johan Zeilhofer

 

Při narození jsme čistou esencí. Mezi její hlavní kvality patří láska, síla, radost, harmonie a svoboda. Během dětství o tyto kvality přicházíme, zůstane nám pouze to, co nám odzrcadlí rodiče naše nejbližší okolí. Po esenci zbudou pouze bolestivé díry. Zbytek života strávíme útěkem před bolestivou konfrontací s nimi. Jak porozumět tomuto vývojovému procesu, pochopit příčiny ale také přínos ztráty kontaktu s Esencí a především jak nalézt cestu k novému spojení s esencí a tím také k lásce, radosti a svobodě o tom všem je Bhagatova moudrá a zkušenostmi nasycená kniha.